Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

mountaindew
18:44
mountaindew
18:43
9554 9332
Reposted fromkarahippie karahippie viaburnmyshadow burnmyshadow

February 26 2017

mountaindew
18:24
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viafallintotime fallintotime
18:23
0363 0353
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaawakened awakened
mountaindew
18:21
1403 34a5
Mlb1
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaawakened awakened
mountaindew
18:19
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
mountaindew
18:18
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viaRozaa Rozaa
mountaindew
18:12
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
mountaindew
18:11
8525 d9e7 500
Reposted fromGIFer GIFer viaawakened awakened
mountaindew
18:07
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

mountaindew
18:06
8944 9239
Reposted fromkrzysk krzysk viamakemewannadie makemewannadie
mountaindew
18:04
mountaindew
17:58
mountaindew
17:58
mountaindew
17:57
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
mountaindew
17:57
1278 e9ba
Home sweet home, tak?

February 25 2017

mountaindew
18:49
2269 5718
Reposted fromfoina foina viahope24 hope24
mountaindew
18:27
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałam, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupia.
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromstercum stercum viaczekoladowysen czekoladowysen
mountaindew
18:27
Reposted fromoll oll viazupelnie zupelnie
mountaindew
18:26
2205 0d6c 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viazupelnie zupelnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl