Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

mountaindew
18:21
5973 ca8f
Reposted frombasara basara viano-longer-kore no-longer-kore
mountaindew
18:20
mountaindew
18:19
mountaindew
18:18
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasomebunny somebunny
mountaindew
18:17
mountaindew
18:16
3060 a5f9
Reposted fromkaraibski karaibski viasoundaddicted soundaddicted
mountaindew
18:14
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viagronsaker gronsaker
18:13
4734 f76a
Reposted fromfuckblack fuckblack viajointskurwysyn jointskurwysyn
mountaindew
18:11
5646 e64d
wróć do mnie JA
Reposted fromrawwwr rawwwr viajointskurwysyn jointskurwysyn
mountaindew
18:08
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viachrzrzrz chrzrzrz
mountaindew
18:06
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viazyta zyta
18:05
7114 3d81
Reposted fromdeviate deviate viasweetnothingg sweetnothingg
mountaindew
17:55
1774 bb94
mountaindew
17:51

nomadicbelle:

“Stay hydrated, stay exfoliated, stay fit etc etc” girl, I can’t even stay awake

Reposted fromlifeless lifeless viaszarakoszula szarakoszula
mountaindew
17:49
5242 570f
Reposted fromcarol91 carol91 viaMerrry98 Merrry98
mountaindew
17:45
3605 b78d
Reposted fromtez tez viaxhiatusx xhiatusx
17:44
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
mountaindew
17:44
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaanorexianervosa anorexianervosa
mountaindew
17:43
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viachrzrzrz chrzrzrz
mountaindew
17:43
Chce się poczuć w końcu gdzieś dobrze, wiedzieć, że tam pasuje, być częścią czegoś.
Czegokolwiek.
— God, I'm empty.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl