Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

mountaindew
18:49
2269 5718
Reposted fromfoina foina viahope24 hope24
mountaindew
18:27
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałam, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupia.
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromstercum stercum viaczekoladowysen czekoladowysen
mountaindew
18:27
Reposted fromoll oll viazupelnie zupelnie
mountaindew
18:26
2205 0d6c 500
Reposted fromvandalize vandalize viazupelnie zupelnie
mountaindew
18:26
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaczekoladowysen czekoladowysen
mountaindew
18:22
mountaindew
18:21
5973 ca8f
Reposted frombasara basara viano-longer-kore no-longer-kore
mountaindew
18:20
mountaindew
18:19
mountaindew
18:18
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasomebunny somebunny
mountaindew
18:17
mountaindew
18:16
3060 a5f9
Reposted fromkaraibski karaibski viasoundaddicted soundaddicted
mountaindew
18:14
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viagronsaker gronsaker
18:13
4734 f76a
Reposted fromfuckblack fuckblack viabrzask brzask
mountaindew
18:11
5646 e64d
wróć do mnie JA
Reposted fromrawwwr rawwwr viabrzask brzask
mountaindew
18:08
5612 c525
Reposted fromscorpix scorpix viachrzrzrz chrzrzrz
mountaindew
18:06
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viazyta zyta
18:05
7114 3d81
Reposted fromdeviate deviate viasweetnothingg sweetnothingg
mountaindew
17:55
1774 bb94
mountaindew
17:51

nomadicbelle:

“Stay hydrated, stay exfoliated, stay fit etc etc” girl, I can’t even stay awake

Reposted fromlifeless lifeless viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl